REGLEMENT EN PRIVACY

Reglement 2021

Algemeen

 • Deelnemen aan de verschillende loopafstanden van de Kravaal Natuurloop en Trail vereist een goede gezondheid en de deelnemer verklaart een goede fysieke conditie te hebben waardoor hij/zij voldoet aan deze voorwaarde.
 • De loper neemt deel aan de wedstrijd onder eigen verantwoordelijkheid en ontlast de organisatoren van alle verantwoordelijkheid.
 • Minimum leeftijden voor deelname (verantwoordelijkheid van de ouders voor de minderjarige):
   • 14 jaar voor de natuurloop
   • 16 jaar voor de trail
 • Starttijden (nog te bevestigen)
   • 9u voor 30 km
   • 9u30 voor 24 km
   • 10u voor de 16km
   • 10u30 voor de 10km
   • 11u voor de 5km


Corona-maatregelen

 • 1,5m afstand houden
 • Het dragen van de mondmasker is verplicht op de site tot de start en na de finish
 • Handen regelmatig ontsmetten en/of wassen
 • Ziek of symptomen? Blijf thuis!
 • Loop in kleine groepen en respecteer de looprichtingen


Op de dag van het evenement: het verkeer en de borstnummers

 • De borstnummers worden op dag van het evenement vanaf 8u30 afgehaald en worden bij aankomst teruggegeven. De borstnummers worden tijdens het hele parcours op een zichtbare plaats gedragen (liefst op de buik).
 • Het parcours is open, dit betekent dat de loper zich aan de verkeersregels moet houden en de aanwijzingen van de medewerkers van de organisatie in acht moet nemen. De organisator is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen. Er zijn signaalgevers op de gevaarlijkste kruispunten voorzien. Hou in het achterhoofd dat een gemiddelde snelheid van 5 km/u is vereist is om te kunnen genieten van de aanwezigheid van signaalgevers op de parcours van 5-10-16 km. Op de parcours van 24-30 km bedraagt de gemiddelde snelheid hiervoor 7 km/u.
 • Aankomst is tot 13u30 mogelijk. 
 • De organisatoren zijn niet verantwoordelijk bij eventueel verlies of diefstal van persoonlijke voorwerpen.
 • Wij vragen aan de deelnemers die met hun hond lopen om achteraan te starten.
 • Het betreden van de synthetische voetbalterreinen is verboden.
 • Het is strikt verboden om vuil op het parcours achter te laten. Er zijn vuilbakken voorzien aan de bevoorradingsplaatsen.
 • Er zijn geen fietsers op het parcours toegelaten (het Kravaalbos is niet toegankelijk voor fietsers).
 • Richtlijnen tijdens het lopen
  Het parcours is aangeduid met gele pijlen. Op de splitsingen staat telkens duidelijk per afstand aangegeven welke richting je moet volgen. OPGELET: het parcours is NIET verkeersvrij. Deelnemers dienen zich steeds aan de geldende verkeersregels te houden! Het grootste deel van het parcours gaat over veldwegen of rustige banen en op de drukke kruispunten staan signaalgevers. Lopers dienen ten allen tijde de richtlijnen van de signaalgevers op te volgen 


Inschrijvingen

 • Deelnemers die zich vooraf inschrijven - maar niet vooraf hebben betaald binnen de 72u - moeten zich opnieuw op het evenement inschrijven (indien het evenement niet volzet is).
 • Indien een deelnemer die zich op voorhand heeft ingeschreven, toch niet kan deelnemen, kan deze deelnemer geen aanspraak maken op de terugbetaling van de inschrijvingsbijdrage.
 • De voorinschrijvingen sluiten af op woensdag 11 augustus 2021. Er zijn geen daginschrijvingen.


Andere info

 • De organisatoren zijn niet verantwoordelijk bij annulatie van het evenement door openbare instellingen, door weeromstandigheden en voor eventuele aanpassingen van de afstanden/parcours binnen de 4 laatste dagen voor het evenement.
 • Bij annulatie van het evenement door overmacht, voorzien wij een terugbetaling van 100% tot het ontvangst van de goedkeuring van de stad Aalst en van minstens 90% tot 11 augustus 2021.
 • Corona = Geen podium voorzien.

Privacy

- Alle informatie van de deelnemers, ingegeven via het online inschrijvings- of contactformulier of het daginschrijvingsformulier, wordt opgeslagen door de organisator en verwerkt. voor de inschrijvingen en de uitslagen.

- Door het inschrijven, gaat de deelnemer akkoord om mails van Kravaal Trail VZW te ontvangen.

- Foto's van de deelnemers kunnen eventueel op de website of de sociale media van de organisator worden getoond.

- De persoonsgegevens en de foto's worden 3 jaar bewaard.

- De deelnemers kunnen steeds via e-mail vragen (kravaaltrailvzw@gmail.com) om hun gegevens op te vragen, aan te passen of te verwijderen.